Saturday, June 27, 2009

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္

မာ(စ)ဟိုဘရာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ရသမွ် ဗုဒၶ စာေပအားလုံးေလာက္မွာ၊ဥေရာပႏွင့္အေမရိကန္သုေတသီတို ့၏ လက္ရာေတြသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္း ေသာတုဇနမ်ားအေနႏွင့္၊ ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼကို သမိုင္း၀င္ဒႆနတစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထား ေလ့လာခဲ့ၾကသည္မွာ၊ ၁၉ ရာစု ေရာက္ ေတာ့မွ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာဘီစီ ၆ ရာစု မွ ၁၈ ရာစု စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအထိ၊ အေနာက္တိုင္း သားတုိ ့သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာစက္၀န္းထဲတြင္ ဗုဒၶကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဓမၼကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ေနရာေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ၁၉ ရာစု ဥာဏ္အလင္းေခတ္ေရာက္ေတာ့မွ ဗုဒၶဓမၼ၏ အသိမ္အေမြ ့၊ အနက္အရႈိင္းႏွင့္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈမ်ားကို စတင္စိတ္၀င္စားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ အထင္ၾကီးေလးစားခဲ့ေသာ၊ ဆိုခဲ့ပါဥာဏ္အလင္းေခတ္ပညာရွင္မ်ား၏ ဗုဒၶႏွင့္ပက္သက္ ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားကို မဖတ္ရေသးခင္အထိ၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္လည္း (အိႏိၵယ လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္တိုင္) ဗုဒၶႏွင့္ နီးလွသည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္၏ ထိုစဥ္က နားလည္ခ်က္ထဲတြင္၊ ဗုဒၶမွာေရွးေဟာင္း အိ ႏိၵယပ႑ိတ္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဓမၼဆိုသည္မွာလည္း ေရွးေဟာင္းဒႆနသေဘာအခ်ိဳ ့ ပါသ ေလာက္ပါသည့္တိုင္၊ သာမန္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာတရားတစ္ခုထက္ ပိုလွသည္မဟုတ္ပါ။ ထို ့ ထက္ ဗုဒၶဘာသာ၏သမိုင္းေၾကာင္းကိုယ္တိုင္က ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားႏွင့္ အေရာေရာအေထြးေထြးျဖစ္ေနရာ၊ ပညာ ရပ္တစ္ခုအေနႏွင့္ မစဥ္းစားမိခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ အရ၊ အိႏၵိယကဲ့သို ့ေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ ေခတ္ေနာက္က်သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ယွဥ္သည့္ ဒႆနတစ္ရပ္ မရွိႏိုင္ဟူ၍ပင္၊ ခံယူထားခဲ့ပါသည္။ သို ့ႏွင့္တိုင္ ကြ်န္ေတာ္ေလးစားအားက်ခဲ့ရေသာ (၁၉)ရာစု ပညာရွင္မ်ားကား၊ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶဓမၼကို ကြ်န္ေတာ့္လို သေဘာထားခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါေခ်။
အမွန္စင္စစ္ (၁၉)ရာစုႏွင့္ (၂၀)ရာစုေခတ္ဦးဥေရာပ ပညာတတ္လူတန္းစား(အထူးသျဖင့္ အႏုပညာသ မားမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား)၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အသည္းႏွလုံးကို၊ ဗုဒၶႏွင့္သူ၏ဓမၼက ေကာင္းေကာင္းညိႈ ့ယူဖမ္းစား ႏိုင္ခဲ့ဟန္ ရွိပါသည္။ ဥာဏ္အလင္းေခတ္၏ အေက်ာ္ေဒးယ်ပညာရွင္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ရႈိပင္ေဟာင္၀ါး ကိုယ္ တိုင္က၊ ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားၾကည္ညိဳစြာ ေနရာေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္မ်ားရွိသည္။သူ ့ဘ၀၏ ေနာက္ဆုံးေန ့ မ်ားသို ့ေရာက္ေသာအခါ၊ ' သူႏွင့္ သူ ့တပည့္မ်ားသည္ဥေရာပ၏ ပထမဆုံးဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ' ဟူ၍ပင္၊ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ အလားတူ ၀ဂၢနာကလည္း၊ ဗုဒၶျဖစ္ေတာ္စဥ္ကို ေအာ္ပရာတစ္ပုဒ္အ ျဖစ္ တင္ဆက္ႏိုင္ရန္၊ ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္တြင္ ဗုဒၶ၏ဓမၼစၾကာကို စတင္လည္ပတ္ဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့သူမွာ ဟင္နရီေဒးဗစ္သာရိုးျဖစ္သည္။ သူက ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ရွိျပီးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶက်မ္းစာတစ္ေစာင္ 'ၾကပဒုမၼာသုတၱန္'(Lotus Sutra)ကို၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည္။ (၁၉၂၂) သို ့ေရာက္ေသာအခါ၊ ဂ်ာမန္စာေရးဆရာ ဟာမင္ဟက္စီ ၏ "သိဒၶတၱ"၀တၱဳ ထြက္လာသည္။ ဤစာအုပ္မွာ ဗုဒၶအေလာင္းအလ်ာ သိဒၶတၱမင္းသားအေၾကာင္းေတာ့မဟုတ္။ သို ့ေသာ္ဗုဒၶ လိုပင္ေလာကီကာမဂုဏ္အာရုံမ်ားကိုစြန္ ့လႊတ္ျပီး၊အမွန္တရားကို ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေခတ္ျပိဳင္ ျဗဟၼဏလူငယ္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ (ဤစာအုပ္ကို ဆရာၾကီးပါရဂူက ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။) (၁၉၆၀) ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္ထိ၊ အေမရိကႏွင့္ဥေရာပလူငယ္မ်ားဤ၀တၱဳကိ တရႈိက္မက္မက္ ဖတ္ခဲ ့ ၾကသည္။ မိမိတို ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရွိ ၾကမ္းရွလြန္းေသာ ရုပ္၀ါဒအမာထည္မ်ားကို ခံတြင္းမေတြ ့ရာမွ၊ အေရွ ့ တိုင္းဒႆနဘက္သို ့ ဦးလွည့္လာျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(၁၉)ရာစု၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဒႆနပညာရွင္ၾကီးဟုဆိုႏိုင္ေသာ နစ္ေရွး သည္လည္း၊ ဗုဒၶဘာသာကို အထူးစိတ္၀င္စားခဲ့ေသာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆုံးစာအုပ္တြင္ သမားရိုးက် ဥေရာပ ခရစ္ ယာန္၀ါဒႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒကို ႏိႈင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ခဲ့သည္မ်ားရွိသည္။ နစ္ေရွးက ဗုဒၶဓမၼကို "အားအင္ကုန္ခန္းေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈေဟာင္းတစ္ခုမွ ေမြးထုတ္လုိက္သည့္၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ ့သည္ႏွင့္အမွ် နက္ရိႈင္းခက္ခဲေသာ ဒႆနအ လွတရားတစ္ခု" ဟုရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ နစ္ေရွးႏွင့္ေခတ္ျပိဳင္ကဗ်ာဆရာ၊ ဒႆနပညာရွင္ "ရိန္နာမရီယာ ရီလိုက္" ဆိုလွ်င္၊ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာေဆာင္ထားခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ စရာရုပ္တုတစ္ခုအေနႏွင့္ကား ဟုတ္ဟန္မတူပါ။ ဒႆနပညာ၏ အမြန္အျမတ္သေကၤတအျဖစ္ အမွတ္တရသ ေဘာမ်ိဳး ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ၊ ဒႆနဆရာမ်ား ႏွင့္ကဗ်ာဆရာမ်ား ခ်ည္းမဟုတ္ပါေခ်။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးရိုးေဗဒပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အိုင္းစ တိုင္းၾကီးက၊ ဗုဒၶဘာသာကို အနာဂတ္ကာလ၏ ကမာၻလုံးသေဘာေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဘာသာတရား ျဖစ္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု အကဲျဖတ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္ မ်ားမွာ၊ ေခတ္သစ္သိပံၸႏွင့္ သဟဇာ တမွ်ေသာေၾကာင့္ဟု သူကဆိုပါသည္။ ျပင္သစ္မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ "ကေလာ္ဒီ လဲဗစ္စထရပ္" ကလည္း၊ သူ၏ အမွတ္တရစာစု Tristes Tropuques (၁၉၅၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀သည္) ကို ဗုဒၶဘာသာ၏ အံ့ ခ်ီးမကုန္ႏိုင္စရာမ်ားျဖင့္ ယခုလိုနိဂုံးစာခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ သူ ့စာ . . .။

' ဆရာအဆူဆူထံမွ ကြ်ႏု္ပ္သင္ယူရရွိသမွ် ဒႆနက်မ္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာမွ၊ ကြ်ႏ္ုပ္ေရာက္ရွိက်င္ လည္ရာလူ ့သမဂၢမ်ားမွ ကြ်ႏ္ုပ္ နားလည္သိရွိခဲ့သမွ်၊ ကြ်ႏ္ုပ္ဖတ္ခဲ့ရသမွ် အေနာက္တိုင္းသားတို ့ အထူးဂုဏ္ ယူၾကေသာသိပံၸက်မ္းမ်ားမွ၊ ကြ်ႏ္ုပ္သင္အံခဲ့ရသမွ် အသိပညာအားလုံးမွာ၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္၀န္း က်င္က သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ ထိုင္ရင္း၊ သိမႈ၏ အနက္ရႈိင္းဆုံးေနရာမွထြက္ေပၚလာေသာ အသိအလိမၼာ တရားမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ လိုက္ေသာအခါ၊ အလြန္ေသးငယ္လွေသာ အပိုင္းအစေလးေတြမွ်သာ ျဖစ္ေနသည္ကို၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ တအံ့တၾသ ေတြ ့ရွိလိုက္ရေပသည္။ '

သို ့ႏွင့္တိုင္ ထိုေခတ္ထိုအခါ (၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုေခတ္ဦး) အေနာက္တိုင္းပညာတတ္အားလုံး၊ ဗုဒၶ ၏ဓမၼမွ ဥာဏ္အလင္းရသြားခဲ့သည္ဟူ၍ကား ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါေခ်။ ခက္ခဲနက္နဲသည္ႏွင့္အမွ် သိမ္ေမြ ့ သည္လည္းရွိေသာ ဗုဒၶဓမၼ၏ တရားကိုယ္မ်ားကို၊ သူတို ့နားလည္ၾကသလို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့ၾကရင္း၊ ဘ၀င္က်သြား သူေတြရွိခဲ့သလို၊ ခံတြင္းမေတြ ့ႏိုင္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွ ယုံၾကည္ျပီး၊ က်န္တစ္ဖက္မွ သံသယပြားၾကသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ နစ္ေရွးဆိုလွ်င္ (ဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း) ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစား တန္ဖိုးထားခဲ့သည့္တိုင္၊ ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို 'မတက္ၾကြေသာနတၳိ၀ါဒ' (passive nihilism) အျဖစ္သာနားလည္ခဲ့သည္ "ထာ၀ရဘုရား(ေဂါ့ဒ္) ႏွင့္ အစဥ္အလာက်င့္၀တ္တို ့ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာ အေနာက္တိုင္းသားတို ့အေနနွင့္၊ ဘ၀ကို အဓိပၸါယ္မဲ့စြာ ျဖတ္သန္းရင္း၊ ဗုဒၶ၏မတက္ၾကြေသာ နတၳိ၀ါဒနားခိုရာတြင္ လမ္းေပ်ာက္သြားႏိုင္သည့္ အႏာၱရာယ္ကိုကား၊ ကြ်ႏ္ုပ္အမွန္ပင္စိုးရိမ္မိပါ၏" ဟု သူကေရးခဲ့သည္။

(၂၀) ရာစုေခတ္ဦး၊ (၁၉၂၂)ခုႏွစ္ကလည္း အသက္(၃၁)ႏွစ္အရြယ္မွ်သာ ရွိေသးေသာ၊ ရုရွားလူငယ္ ကဗ်ာဆရာ အိုဆစ္(ပ)မန္ဒီ(လ)စတမ္ ၏အက္ေဆးစာအုပ္တစ္အုပ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ သူကဗုဒၶ၏ 'နိဗၺာန္' ကို သူနားလည္သလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ျပီး၊ 'ေလာကီဘ၀ဆိုင္ရာတက္ၾကြေသာ အေတြးအျမင္မ်ားအတြက္၊ တစ္စြန္းတစ္စေလးမွ ေနရာမရွိ' ဟု ေ၀ဖန္သည္။ ဤသို ့ ေ၀ဖန္ျပီးသကာလ၊ 'ဗုဒၶ၀ါဒကား (၁၉)ရာစုဘူဇြာလူ တန္းစား၏ တိုးတက္ေရးဘာသာတရားဆိုသည္ကို၊ အထြတ္တင္လုိက္ေသာ သဘာ၀လြန္ရြက္တိုင္ၾကီးပင္ျဖစ္ ေတာ့သည္' ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္'(၂၀) ရာစုသည္ ဗုဒၶ၀ါဒအပါအ၀င္ (၁၉)ရာစု ၏ ရုပ္လြန္အယူအဆမ်ားကိုပယ္ျပီး၊ (၁၈) ရာစုဆင္ျခင္တုံတရားဆီသို ့ျပန္လည္ဦးလွည့္လိမ့္မည္' ဟူ၍လည္းနိ မိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္၊ မန္ဒီ(လ)စတမ္အပါအ၀င္ (၁၉၂၀)တစ္၀ိုက္ ဥေရာပပညာရွင္မ်ားရရွိခဲ့ၾကေသာ ဗုဒၶဓမၼ ႏွင့္ပက္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ၊ အကန္ ့အသတ္တစ္ခု အတြင္းတြင္သာရွိသည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္ မည္။ (သို ့အတြက္ေၾကာင့္ပင္၊ ဗုဒၶဓမၼကို ေလာကီႏွင့္ဘာမွမဆိုင္ မတက္ၾကြေသာနတိၳ၀ါဒစသည္ျဖင့္၊ သူတို ့ နားလည္သလုိ လြဲလြဲမွားမွား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။) အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ထိုကာလေလာက္အ ထိဥေရာပေသာတုဇနတို ့၏ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပက္သက္ေသာ ၾကိဳးပမ္းေလ့လာမႈမ်ားမွာ၊ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ၀န္း က်င္သာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို ့အားလုံး၊ ဗုဒၶဘာသာကို စနစ္တက်ေလ့လာဖို ့စတင္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္မွာ၊ ၁၉ ရာစုအစပိုင္းေလာက္မွျဖစ္သည္။ ဤသို ့ေလ့လာၾကရႈာတြင္လည္း အိႏိၵယတိုက္ထြက္ ဗုဒၶဓမၼမူ ရင္းမ်ားထက္၊ အိႏိၵယတိုက္ငယ္အျပင္ဘက္ေရာက္ မူကဲြမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္က မ်ားသည္။အ ထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းဗုဒၶဘာသာမွ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၈၄၄)ခုႏွစ္တြင္၊ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ယူဂ်င္းဘားနပ္(ဖ)ျပဳစုေသာ 'ဗုဒၶဓမၼမိတ္ဆက္' အမည္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖြင့္က်မ္းတစ္ေစာင္ထြက္ခဲ့သည္။ ဥေရာပပညာေလာကကို၊ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္မိတ္ဆက္ဖို ့ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာပထမဆုံးအားထုတ္မႈ၊ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သိပ္မၾကာလွေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း၊ ဤစာ အုပ္မွာ ဥေရာပသာမက အေမရိကသို ့ပါ ပ်ံ ့ႏွံ ့သြားခဲ့သည္။ နယူးအဂၤလန္တြင္ အီမာဆန္ႏွင့္ေသာ္ရိုးတို ့စတင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ 'နာရီခ်ိန္ခြက္' (The Dial) ဂ်ာနယ္တြင္၊ ဤစာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို အပတ္စဥ္ေဖာ္ ျပေပးခဲ့သည္။ ေျပာရလွ်င္ ရႈိပင္ေဟာင္၀ါးအပါအ၀င္ ဥေရာပပညာတတ္မ်ား ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အာရုံညႊတ္လာ ၾကသည္မွာ၊ ဤစာအုပ္၊ ဤဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာဆက္စပ္ေနသည္သာျဖစ္သည္။

ဆိုခဲ့ပါ စာအုပ္ႏွင့္ဂ်ာနယ္၏ၾသဇာမွာ ရာစုတစ္ခုကိုေက်ာ္ျပီး၊ (၁၉၂၀) ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ လူျဖစ္ ၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ ကမာၻတစ္ျခမ္းမွ လူငယ္တစ္ဦး၏အေစာပိုင္းလက္ရာမ်ားအထိ၊ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။အဆို ပါလူငယ္ကား ရိႈပင္ေဟာင္၀ါး၏ စာမ်ားကို စြဲစြဲလမ္းလမ္းႏွစ္ႏွစ္ျခဳိက္ျခိဳက္ဖတ္မွတ္ခဲ့သူ အာဂ်င္တီးနား အက္ ေဆးဆရာ 'ေဂ်ာ့လူးဆစ္ေဘာဂ်ီး(စ)' ျဖစ္သည္။ (၁၉၂၂)ခုႏွစ္တြင္ 'ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးနတိၳသေဘာ' (The Nothingness of Personality) ဆိုေသာသူ၏ အက္ေဆးစာအုပ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ သူက(၁၉)ရာစု ဥေရာပ၏'စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာအတၱကိုးကြယ္မႈႏွင့္၊ အာေပါင္အာရင္းသန္ေသာ 'ပုဂၢလိက၀ါဒ' တို ့ကို ျပင္း ျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဤသို ့တိုက္ခိုက္ရာတြင္ သူႏွစ္ျခိဳက္လိုလားစြာ အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္မွာ၊ ဗုဒၶ ဘာသာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားေသာ ဂ်ာမန္ဂႏၱ၀င္က်မ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ သို ့ႏွင့္အမွ်ေဘာဂ်ီး(စ) ၏အက္ေဆးတြင္၊ 'အတၱမရွိ' ဆိုေသာရပ္ခံမႈကို အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ေတြ ့ေနရသည္။ သို ့ေသာ္ သူကိုးကား ညႊန္းဆိုေသာ 'အတၱမရွိ' ဆိုသည္မွာ၊ ဗုဒၶ၏ 'အနတၱ' သေဘာထိကားမေရာက္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ေျပာရလွ်င္၊ မန္ဒီ(လ)စတမ္ေရာေဘာဂ်ီး(စ)သည္ပါ၊ ဗုဒၶဓမၼ၏အေျခခံမ်ားကို ထဲထဲ၀င္ ၀င္ဆုပ္ကိုင္မိဟန္မရွိပါ။ ဤသို ့ျဖစ္ရသည္မွာလည္း၊ သူတို ့ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ သမိုင္းေခတ္မ်ား၏ အကန္ ့အ သတ္မ်ားႏွင့္၊ ဆိုင္မိပါလိမ့္မည္။ (၁၉၂၀) ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္အထိ စိန္ ့ပီတာစဘတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗ်ဴႏိုေအရီတြင္လည္းေကာင္း၊ (ေျပာရလွ်င္ ဥေရာပေရာ အေမရိကတြင္ပါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ဆို၍ တစ္ ေယာက္မွမရွိေသးပါ။ အေနာက္ဘက္ကမာၻသို ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေရာက္ရွိလာသည္မွာ၊ ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီး က်မွ ျဖစ္သည္။ သို ့အတြက္ ဆိုခဲ့ပါကဗ်ာဆရာႏွင့္ အက္ေဆးဆရာတို ့သိရွိနားလည္ခဲ့ၾကေသာ ဗုဒၶဓမၼမွာ၊ ဥာဏ္အလင္းေခတ္ပညာရွင္မ်ား၏ မွန္ေျပာင္းမွတစ္ဆင့္သာျဖစ္ပါသည္။ (၁၉)ရာစု ဥေရာပ၏ ဆင္ျခင္တုံတ ရားႏွင့္ ပုဂၢလိက၀ါဒအေပၚ ခ်ဲ ့ကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို ဘ၀င္မက်ရာမွ၊ သူတို ့နားလည္ထားေသာဗုဒၶဓမၼကို ေ၀ဖန္ ေရးလက္နက္အျဖစ္သုံးခဲ့ၾကသည့္သေဘာ ျဖစ္ဖို ့မ်ားပါသည္။

၀န္ခံရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္၏ စိတ္အခံကိုယ္တိုင္က၊ ဘာသာေရးႏွင့္နီးလွသည္မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ စိိတ္၀င္စားမိသည္မွာလည္း၊ အေနာက္တိုင္းသုေတသီမ်ား၏စာမ်ားကို ဖတ္မွတ္ေလ့လာရာမွ ေပၚထြက္လာ ေသာ၊ စိတ္အဆာ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို ့ႏွင့္တိုင္၊ ဆိုခဲ့ပါ အေနာက္တိုင္းစာအုပ္မ်ားက၊ ကြ်န္ေတာ္၏စိတ္အ ဆာကို ေက်နပ္မႈမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဤသို ့ အဆာမေျပျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္၊ ဗုဒၶဓမၼ၏တကယ့္အႏွစ္ကို ပိုသိခ်င္လာ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ လူငယ္လူရြယ္ဘ၀ ေႏြလယ္အိပ္မက္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ၊ ဗုဒၶအေၾကာင္း စာတစ္အုပ္ျပဳ စုဖို ့ျဖစ္ပါသည္။ ခက္ေနသည္မွာ ဗုဒၶ၏လူပုဂၢိဳလ္ဘ၀ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ဓမၼကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား ထဲထဲ၀င္၀င္ မသိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မ်ားကို အိႏိၵယေရွးေဟာင္းက်မ္းထဲ တြင္ ရွာၾကည့္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ကြ်မ္း၀င္ေသာ အေနာက္တိုင္းဒႆနက်မ္းတြင္ ရွာၾကည့္သည္။ ဤသို ့ရွာေဖြ ၾကည့္ရင္းမွပင္ သူတို ့တစ္ေတြ၏ ဒႆနခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼ၏အသိမ္အေမြ ့ၾကားတြင္၊ ကြက္လပ္ၾကီးတစ္ခု ခံ ေနသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္အလိုလိုသိလာသည္။

သည္လိုႏွင့္၊ အဆာမေျပေသာ စိတ္အခံႏွင့္ ေစစားရာအတိုင္း၊ အိႏိၵယတစ္နံတစ္လ်ား ခရီးႏွင္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဗုဒၶဓမၼ ေပၚထြန္းရာ အနားသတ္မ်ဥ္းမ်ား တစ္ေလ်ာက္၊ ၀ဲလည္လိုက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေျခဦးတည့္ရာ ေလေပြလွည့္ရင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳဆံုစည္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြကား၊ အေနာက္တိုင္းသားေတြလို ဒႆနစကားမေျပာ။ သူတို႔ယုံၾကည္ရာ တစ္စံုတစ္ရာတြင္သာ သူတို့တစ္ဘ၀လံုး ျမဳတ္ႏွံဟန္ရွိသည္။ သူတို႔ ဘာေတြးေတြး ေနၾကမည္နည္း။ သူတို႔ ဘာေတြရရွိၾကသနည္း။ ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္စိတ္ကို တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲေနေသာ ေမြးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖထုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားရင္းမွပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေျပာမ်ားေသာ ကမၼဌာန္းဆိုသည္ကို၊ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္၀င္စားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဓမၼ၏ အႏွစ္သာရကို၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ရွာၾကည့္ခဲ့သည္။ မေတြ႔။ ေဒသႏၱ အမွတ္အသားမ်ားၾကားတြင္ ရွာၾကည့္ခဲ့သည္။ ေတြ႔သလိုလို ရွိေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ မေတြ႔။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဘယ္တုန္းကမွ မရင္းႏွီးခဲ့ေသာ၊ နယ္ပယ္သစ္ထဲသို႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ ရွာေဖြဖို႔သာ က်န္ေတာ့္သည္။ ကမၼဌာန္း။ ပို၍ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ၀ိပႆနာကမၼဌာန္း။ ဗုဒၶက "မိမိခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္အမွန္ကို အရင္းအတိုင္း ျမင္ေအာင္ရႈ" ဟု သင္ၾကားခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ခႏၶာကား ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အနီးဆံုး။ စာအုပ္ေတြ ခံေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အနီးဆံုးသည္ အေ၀းဆံုးျဖစ္ေနျပီလား။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

လင္းထက္ေဇာ္

0 comments:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and Wedding Dresses. Powered by Blogger